Dotacje dla rolników

Głównym źródłem dofinansowania dla gospodarstw rolnych są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewidzianego na lata 2007-2013. Wsparcie uzyskane w ten sposób może być przeznaczone np. na modernizację maszyn i sprzętu rolniczego. Za realizację programu odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta instytucja ocenia wnioski o dofinansowanie i decyduje o przyznaniu funduszy. Uzyskana dotacja pokrywa wydatki wcześniej poniesione przez rolnika. Więc aby skorzystać ze środków unijnych najpierw trzeba mieć własne fundusze, by później otrzymać refundację części poniesionych kosztów. Dofinansowanie do inwestycji może być w wysokości 40-75% poniesionych przez rolnika wydatków. Aby móc starać się o dotację na modernizację gospodarstwa, rolnik powinien spełnić kilka warunków. Wymagane jest posiadanie wykształcenia związanego z rolnictwem lub odpowiedni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Innym rodzajem wsparcia jest specjalna dotacja przewidziana dla młodych rolników, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Osoba starająca się o takie dofinansowanie nie może mieć więcej niż 40 lat i nie może prowadzić swojego gospodarstwa dłużej niż półtora roku. Wymagane są również odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dotacja dla młodych rolników jest wypłacana jednorazowo i może wynosić do 50 tys. złotych. Uzyskanie dotacji ze środków UE wiąże się z dużymi formalnościami, jednak zawsze warto z nich skorzystać, jeżeli mamy taką możliwość, bo są to fundusze bezzwrotne. Wypełnienie wniosku o uzyskanie dotacji może wydawać się bardzo skomplikowane, ale możemy w takim wypadku zwrócić się do pomoc do doradcy. Dotację możemy przeznaczyć na zakupienie nowych maszyn rolniczych, które zastąpią przestarzałe, lub na kupno urządzeń, których do tej pory nie stosowano w gospodarstwie. Jednak przed podjęciem decyzji o wydaniu środków pieniężnych na jakiś specjalistyczny sprzęt, który będzie używany tylko przez krótki okres w ciągu roku warto zastanowić się nad zakupieniem nowoczesnego ciągnika rolniczego, który jest najbardziej uniwersalną maszyną w gospodarstwie rolnym.